Preskription på fordran

2017-11-28 i Preskription
FRÅGA
Har fått en fordran på en räkning som skulle betalats för tre år sedan.Idag kom fordran ihop med inkassokrav.Har aldrig tidigare missat någon räkning.Kan inte få fram uppgifter 3 år bakåt i tiden.Är jag skyldig att betala?Hur länge bör man spara uppgifter om betalda fakturor?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst om preskriptionstiden inte avbrutits innan dess (se 2 § första stycket Preskriptionslagen). Om det däremot rör sig om en fordran på en konsument från en näringsidkare är preskriptionstiden endast 3 år (se 2 § andra stycket).

En preskriptionstid avbryts i de fall något av följande händelser inträffar:

1. Gäldenären (du) betalar av på fordringen eller betalar ränta alternativt på annat sätt erkänner att fordringen finns.

2. Gäldenären får ett skriftligt krav/erinran om fordringen.

3. Borgenären (den som du har skuld till) väcker talan mot gäldenären i t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Om preskriptionen avbryts börjar direkt en ny preskriptionstid att löpa. Vill man vara på den säkra sidan bör man således spara betalningsverifikationer och kravbrev i 3 eller 10 år (beroende på om det är en konsumentfordran eller "vanlig" fordran) från det att den sista betalningen gjordes eller kravbrevet kom.

Eftersom du uppger att den påstådda fordringen är ca 3 år gammal finns det anledning att först kontrollera om det rör sig om en konsumentfordran och därefter se om det möjligtvis inte är så att preskriptionstiden har löpt ut. Om företaget som har fordran inte skickat någon påminnelse på över 3 år (och du har inte heller amorterat eller betalat ränta) är fordran preskriberad och du behöver inte betala.

Om du vill ha hjälp med att utreda ifall fordran ska anses preskriberad är du varmt välkommen att boka tid med vår Juristbyrå.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97413)