Preskription på fordran

2015-11-21 i Preskription
FRÅGA
Hej!Om man gör en preskrebitionsinvändning och vinner den via tingsrätten, står den anmärkningen kvar hos KFM.Om man gjort invändning hos inkasobolag och för inget svar inom 10 dagar så som det står i brevet och i mailet, hur går man då vidare? Man vill såklart ha bevis på att skulden är avskriven.Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar
En preskriptionsinvändning är inget i sig som behöver göras ifall Kronofogdemyndigheten (KFM) förelägger en person att yttra sig över en ansökan om betalningsföreläggande. Ett bestridande rörande betalningsföreläggande ska vara tydligt och skriftligt men kräver ingen särskild motivering, se 25 & 31 - 33 §§ Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).

Det är oftast brukligt att kontakta motparten för att få reda på ifall en skuld avskrivits eller ej. Att skicka ett mejl eller ringa till inkassobolaget kan ge dig klarhet i vad som gäller framöver.

Utredning
Preskription innebär att borgenären inte längre med rättsliga medel (via domstol eller KFM) kan söka utfå sin rätt till, se 8 § Preskriptionslagen.
Har en gäldenären vunnit framgång med en invändning om preskription kommer domstolens avgörande bli ett ogillande av borgenärens talan. Denna dom vinner efter överklagandefristen gått ut rättskraft, se 17:11 Rättegångsbalken. Detta innebär även att samma borgenär inte senare kan väcka talan mot gäldenären för samma fordran. Om så sker ska borgenärens talan avvisas på grund av rättegångshinder, 17:11 & 34:1 Rättegångsbalken.

Ansöker borgenären, efter dom fallit och vunnit laga kraft, om betalningsföreläggande hos KFM, kommer detta behandlas som vanligt. Detta innebär i praktiken att den initiala invändningen om preskription inte kommer beaktas förrän målet efter överlämnande når tingsrätten igen. När så sker kommer inte invändningen i sig beaktas utan istället den tidigare domens rättsverkan som rättegångshinder. Det skulle kunna formuleras som att invändningen står sig även vid KFM, men det har ingen betydelse i sig att bestridandet rör just preskription.

Slutord
Det är sällan helt lätt att veta hur man ska gå tillväga när det kommer till kontakt med myndigheter och större organisationer. Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se
Du kan även boka en tid hos en kvalificerad jurist här för att få hjälp med ditt ärende.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85257)