Preskription och skuldsanering

Hej,

Angående preskription av skulder.

Jag vet att frågan har tagits upp tidigare, men jag önskar svar för mitt enskilda fall som jag skäms för.

Jag var överskuldsatt med konsumtionskrediter på ca 150.000 och ett banklån på ca 250.000.

Lånet togs för 5 år sedan och krediterna löpande fram till 1.5 år sedan. Jag har betalt på alla löpande, tills jag lämnade Sverige i Januari 2014, då jag bröt med alla krediter.

Hur kommer preskriptionen fungera? När kommer jag kunna återvända till Sverige och vara säker på att ingen kommer kunna kräva mig på pengar? Och kommer det kunna ske utan risk för mig?

Ingen har, från det att jag lämnade Sverige, kunnat kontakta mig. Några av krediterna hann gå till Kronofogden innan jag lämnade Sverige, men de bestred jag skriftligen för att tjäna lite tid innan jag for. Det är allt som jag är medveten om, har hänt.

Jag vet att det är illa, men jag söker ett rakt svar på detta.

Tack för er hjälp och tid!

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar vad du berättar som att du har amorterat och betalat ränta på konsumtionskrediterna fram tills att du lämnade Sverige i januari 2014 och inte alls på banklånet sedan du fick det 2010.

Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter sin tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Eftersom en konsumtionskredit vanligen avser en kredit som är till för en konsuments personliga behov i fråga om en vara, tjänst eller annan nyttighet, exempelvis ett kreditköp av bil, så utgör den en fordran mot en konsument. En sådan fordran preskriberas istället efter 3 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess (Preskriptionslag 2 § andra stycket). Eftersom däremot banklånet till skillnad från konsumtionskrediten inte anses som en fordran mot en konsument så gäller huvudregeln att den preskriberas efter 10 år. Innebörden av att en fordran preskriberas är att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut den av dig (Preskriptionslag 8 § första stycket).

Eftersom du amorterade och betalade ränta på konsumtionskrediterna fram till och med januari 2014 så avbröt du deras preskription senast under denna månad (Preskriptionslag 5 § punkt 1). Innebörden av att preskriptionen avbryts är att en ny preskriptionstid à 3 år för konsumtionskrediterna börjar löpa från dagen då du senast erlade amortering eller ränta, det vill säga från en av dagarna i januari månad 2014 (Preskriptionslag 6 §). Preskriptionen kan dock avbrytas på fler sätt. Eftersom en av dina borgenärer åberopade sin fordran mot dig hos Kronofogdemyndigheten så avbröts preskriptionen även vid detta tillfälle för denna fordran (Preskriptionslag 5 § punkt 3). Om du alltsedan januari 2014 skulle få skriftliga krav eller skriftliga erinringar så avbryts preskriptionen vid varje sådant tillfälle (Preskriptionslag 5 § punkt 2). Om du på samma sätt skulle få skriftliga krav eller skriftliga erinringar från banken angående banklånet, eller banken väcker talan mot dig eller på annat sätt åberopar sin fordran i exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten så avbryts preskriptionen à 10 år för banklånet vid varje sådant tillfälle och börjar löpa på nytt med 10 år.

Eftersom du befinner dig i utlandet så föreligger vissa bevissvårigheter för dina borgenärer att visa på att du har fått krav eller erinringar till handa om de skulle skicka sådana nu framöver. Att hålla sig borta från Sverige för att invänta att fordringarna blir preskriberade är dock ändå tämligen opraktiskt, med tanke på att du potentiellt får vänta väldigt länge. Om inget preskriptionsavbrott har gjorts och kommer att göras efter januari 2014 så preskriberas konsumentkrediterna senast 31 januari 2017, och om preskriptionsavbrott överhuvudtaget inte har gjorts eller kommer att göras i fråga om banklånet sedan du erhöll det år 2010, vilket är osannolikt, så preskriberas det år 2020.

En mer praktisk väg att lösa problemet är att begära skuldsanering. Om du flyttar tillbaka och bosätter dig i Sverige igen så kan skuldsanering beviljas dig, om Kronofogdemyndigheten bedömer att du är oförmögen att betala dina skulder och att denna oförmåga kan antas sträcka sig fram över flera år in i framtiden och att en skuldsanering är skälig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden, vilket framgår av Skuldsaneringslag (2006:548) 4 § första stycket, punkt 1-2. Vid skälighetsbedömningen så beaktas särskilt omständigheter kring hur du har fullgjort dina förpliktelser och hur du medverkar under handläggningen av ärendet om skuldsanering (Skuldsaneringslag 4 § tredje stycket). Eftersom du har hållit dig borta från Sverige i syfte att undkomma betalning så talar detta mot att skuldsanering skulle beviljas. Dock kan faktumet att du skulle återvända i syfte att göra rätt för dig möjligen tala för att din ansökan skulle beviljas. Andra faktorer som kan tala för beviljande av skuldsanering är att konsumentkrediterna inte har omfattat onödig lyxkonsumtion och att du efter återkomst till Sverige försöker komma överens med borgenärerna om en lämplig avbetalningsplan eller på andra sätt samarbetar med dem. Ansökan om skuldsanering görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten och ska vara undertecknad av dig samt innehålla personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, uppgift om dina inkomster och utgifter, uppgift om hur skulderna har uppkommit och hur du har samarbetat med borgenärerna och uppgift om dig och din familj i fråga om personliga och ekonomiska förhållanden samt förteckning av tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer (Skuldsaneringslag 10-11 §§). Blankett KFM 9150 om ansökan om skuldsanering finns att tillgå på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”