Preskription och preskriptionsavbrott

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA
Mitt AB har en betalningsanmaning från Visma daterad 2020-05-07 . Där deras kund uppvisat ett utslag från Kronofogdemyndigheten daterad 1993-12-20. Bolaget har bytt ägare. Vi har aldrig erhållit en påminnelse. Borde inte detta falla under preskriptions reglerna eller i vart fall borde man kunna hänvisa detta till tingsrätten
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskL).

Jag utgår i mitt svar från att fordran inte redan var preskriberad 1993-12-20.

Bestämmelserna i PreskL gäller i den mån inte annat föreskrivits, exempelvis om två parter avtalat om att preskriptionstiden ska vara längre eller kortare eller om undantag finns i annan lagstiftning (1 § PreskL). Jag utgår från att ni inte avtalat om någonting särskilt i detta fall, men det är en viktig omständighet att känna till.

Den allmänna preskriptionstiden för fordringar mot företag är tio år från fordrans uppkomst (2 § första stycket PreskL). Preskriptionstiden kan under denna tid avbrytas, och en ny tioårig frist (eller, återigen, om annat är föreskrivet sådan ny tidsfrist) börjar då att gälla (2 § första stycket och 6 § PreskL). Ett exempel på sådant preskriptionsavbrott är om borgenären, alltså den som har rätt att kräva in pengar, vänder sig till Kronofogemyndigheten för att driva in sitt anspråk. Preskriptionstiden kan också avbrytas exempelvis genom att (1) ditt AB som gäldenär erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amortering eller (2) genom att borgenären skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen (5 § PreskL). I ditt fall tycks det som att preskriptionstiden avbrutits 1993-12-20, varpå en ny preskriptionstid började löpa med preskription 2003-12-20 (7 § PreskL).

Har fordringen någon gång mellan 1993-12-20 och 2020-05-07 preskriberats, har borgenären förlorat sin rätt att åberopa den (8 § PreskL). Ditt AB behöver i denna situation inte betala fordran. Mitt råd är istället att ditt AB bestrider fordran, med motiveringen att den har preskriberats.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (571)
2021-01-24 Kan hantverkare kräva betalning efter 1.5 års tystnad?
2021-01-23 När preskriberas en fordran?
2021-01-20 Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?

Alla besvarade frågor (88408)