Preskription och möjlighet för åtal av ärekränkningsbrott

Hej

Sommaren 2014 var jag med i en idrottsförening. Väldigt kortfattat kan man säga att styrelsen skulle fördela ut tränare på olika lag och jag fick det mest meriterande laget, medan min fd kollega fick det näst meriterande laget. Hon och hennes mamma blev så upprörda av detta att de först skickade två a4or långt mail till styrelsen om vilken hemsk människa jag är som manipulerat styrelsen. När styrelsen inte tog det på allvar så skickade de (framför allt mamman var drivande tror jag) ytterligare ett lika långt brev till hela föreningen (det har nått åtminstone 150 st mailadresser, men med allra största sannolikhet några hundratal personer läst detta idag.) I brevet skriver hon tydligt för att skada mitt rykte, både i föreningen men också privat. Hon tar upp att jag är sjukskriven och utnyttjar samhället osv. Och skriver en hel del hemskheter och påhopp. Detta är fortfarande väldigt jobbigt för mig och påverkar min vardag än idag. Kan jag anmäla detta för ärekränkning och grovt förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om förtalsbrott och andra ärekränkningsbrott hittar du i brottsbalken (BrB) kapitel 5. Du kan titta närmre på lagen här. Jag kommer först redogöra lite för vad ärekränkning och förtal innebär och sen förklarar jag vad du som utsatt kan göra.

Förtalsbrottet

Förtal är ett brott som innebär att någon pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på något annat sätt lämnar uppgifter som kan utsätta personen för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 §). Brottet kan anses vara grovt om det kan leda till allvarlig skada eller om spridningen varit särskilt omfattande (t. ex. genom stor spridning på internet).

Eftersom personerna i det här fallet har spritt uppgifter om dig och ditt sätt att leva och uppgifterna som har spritts verkar vara av en sort som kan göra att andra får en negativ bild av dig, så kan det röra sig om förtalsbrott. Huruvida det är grovt är svårt att avgöra, eftersom det beror på bl. a. vilken typ av uppgifter i detalj som har spritts och hur stor skada detta i längden har kunnat orsaka för dig. En sak som talar för att det skulle vara fråga om ett grövre brott är att uppgifterna har spritts till ett stort antal personer.

Preskriptionstiden

För förtal är preskriptionstiden 2 år från dagen då brottet begås. Det betyder att om det i ditt fall rör sig om förtal, så går det inte längre att döma personerna som spritt uppgifterna om dig. Om det istället rör sig om grovt förtal är preskriptionstiden 5 år och preskriptionstiden har inte löpt ut. Då kan personerna fortfarande dömas för brott (BrB 35 kap. 1 §).

Åtal för ärekränkningsbrott

Förtalsbrottet faller under enskilt åtal, vilket betyder att det är du som kränkts som själv måste väcka åtal och driva en process. I vissa fall kan polisen och en åklagare välja att undersöka saken och driva en process om det är påkallat från allmän synpunkt (BrB 5 kap. 5 §). Detta betyder att det inte finns någon garanti att en polisanmälan leder till åtal, men du kan själv välja att stämma personerna som kränkt dig.

Sammanfattning och råd

Utifrån det du beskriver verkar det som om det rör sig om ett förtalsbrott. Det finns därför risk att preskriptionstiden har löpt ut och det därför inte går att få personerna dömda längre. Med hänsyn till omfattningen på spridningen kan det röra sig om grovt förtal, vilket betyder att preskriptionstiden inte har löpt ut. Skulle det röra sig om grovt förtal måste du själv måste stämma personerna och driva processen, om det inte åklagaren anser att det är påkallat att väcka åtal. Ska du själv driva en sån process måste du noga överväga kostnaderna och tiden som kommer gå åt och jag rekommenderar att du söker hjälp hos en jurist.

Eftersom det inte är säkert vilken rubricering brottet kan ges och därmed är svårt att avgöra om det är preskriberat eller ej, så bör du först och främst kontakta polisen för att höra om förutsättningarna att göra en anmälan och gå vidare med fallet.

Jag hoppas att det här svaret har varit till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”