Preskription och delgivning av brott

2019-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Om man inte svarat på en stämningsansökan från Tingsrätten gällande ett åtal om urkundsförfalskning och preskriptionstiden gått ut, är åtalet då nedlagt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avgörande momentet för att preskriptionsavbrott ska inträda, d.v.s. för att ett brott inte ska preskriberas, är att den misstänkte häktas eller delges stämning i målet (se Brottsbalken 35 kap. 1§). Det spelar alltså ingen roll huruvida du svarat på själva innehållet i stämningen och hur det ser på åtalet, utan det avgörande är att du blivit delgiven. Delgivning har skett när du har tagit emot handlingen vilket exempelvis kan ske genom att man undertecknar ett delgivningskvitto (se Delgivningslagen 18§).

Såvida det kan klarläggas att man har mottagit handlingen anses delgivning ha skett även om mottagandet inte skulle ha skett enligt tillämpliga bestämmelser i delgivningslagen, jfr NJA 1996 s. 16 och RH 1999:99. Det är en bevisfråga och upp till domstolen att slutligen avgöra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2146)
2019-06-17 Får man ett längre fängelsestraff om man inte inställer sig?
2019-06-16 Får en polis berätta att någon är dömd?
2019-06-15 Kan ett brott preskriberas om åtal har väckts inom preskriptionstiden?
2019-06-11 Preskriptionstid samt belastningsregister efter fängelsestraff

Alla besvarade frågor (69970)