Preskription Förtal

FRÅGA
Jag har råkat ut för att en person spridit felaktiga uppgifter om mig. Uppfattar det som djupt kränkande och avser att ta ärendet till domstol.Händelsen är från november 2019. Och om jag förstått saken rätt så är prespektionstiden 2 år för den typen av brott.Om jag lämnar in en stämningsansökan våren 2021 och målet kommer upp hösten 2023 + alltså EFTER att prespektionstiden gått ut. Blir det då inget straff?Har för avsikt att begära skadestånd på ett "mindre belopp" som en markering. Eller kan ett skadestånd ändå utdömas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Vad gällande preskriptionstiden så utgår denna från den tid att brottet har begåtts tills att de anmäls. När det gäller förtal där böter är det högsta straffet är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § 1p. brottsbalken). Den tiden börjar räknas från den dag brottet begicks (35 kap. 4 § brottsbalken).

Innebär för dig - När rättegången tas upp är inte relevant för preskriptionstiden utan preskripktiontiden är den tid man har på sig att anmäla brott från att de begåtts. I och med att du har lämnat in ansökan cirka 1,5 år efter händelsen så bryts inte preskriptionstiden.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91260)