Preskription för förtal

FRÅGA
Hej, vad är preskribitionstiden för grovt förtal? Och kan det röra sig om ett annat brott utöver grovt förtal ifall någon offentligt sprider falska rykten om att en person är en våldtäktsman (ej dömd) som gör att den personen mår mycket dåligt över detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet grovt förtal preskriberas efter fem år enligt 35 kap 1 § 2 p brottsbalken (BrB). Preskriptionstiden räknas från den dag då gärningen begicks enligt 35 kap 4 § BrB. Grovt förtal får inte åtalas av någon annan än målsäganden enligt 5 kap. 5 § BrB. Om brottet däremot riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt.

I de fall förutsättningarna för brottsbeskrivningen grovt förtal i 5 kap. 1 § BrB inte är uppfyllda kan istället bestämmelsen om förolämpning i 5 kap. 3 § BrB aktualiseras. Det utmärkande för förolämpningsbrottet är att uttalandet eller beteendet riktar sig till den berörda personen själv. För att uppfylla kravet på att ha förolämpat någon annan fordras att den berörda personen lägger märke till budskapet. Skulle budskapet innehålla en bestämd nedsättande uppgift som riktas både till föremålet för smädelsen och till tredje man, så att förutsättningar för både förtal och förolämpning är uppfyllda, döms endast för förtal. I förevarande fall är det rimligare att bedöma situationen där någon sprider ett rykte om att en annan person är en våldtäktsman som förtal.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?