Preskription för brott och vägran att dyka upp till förhör.

2017-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Min morbror var med om en förseelse i maj 2015 då det var fyra åtals punkter:'*Smitning*Olovlig körning*Vårdslöshet i trafiken *Vållande till annans kroppsskada Han körde av misstag in i en stilla stående bil med en person i. Han satt i chock och fick föras med ambulans därifrån. Han försvann från platsen då han skulle hem och hämta sin id-handling. Polisen kom till platsen och ville ha tag i honom då han inte var där när dom kom. Han kom tillbaka till platsen och pratade med polisen, och dom sa att han skulle bli kallad till förhör veckan därpå. Nu snart 2 år senare har han blivit kallad till förhör. Vad är det för straffskala på dessa punkter? Och vad händer om han struntar i förhöret? Hur lång är preskriptionstiden? Han är inte tidigare straffad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan för de brotten du angett är i ordning:

Smitning – Sex månaders fängelse

Olovlig körning – Böter

Vårdslöshet i trafik – Dagsböter

Vållande till kroppsskada – Sex månaders fängelse.

Preskriptionstiden är två år för brott vars straffskala är fängelse under ett år. Om det däremot skulle vara så att något av brotten är att bedöma som grovt är straffskalan över ett år och preskriptionstiden är då istället fem år. Det är också så att så länge ett av brotten inte är preskriberat så kan din morbror dömas för samtliga gärningar, trots att de andra brotten i sig är preskriberade.

Om din morbror vägrar att infinna sig i förhör finns det i 23 kap. Rättegångsbalkenbestämmelser som säger att han både kan erläggas med vite, men också att han kan hämtas av polisen.

Att han inte tidigare är straffad är något som kan spela in i påföljdsbedömningen om han skulle dömas för något av brotten. Det är däremot en väldigt god idé att infinna sig på förhöret då det i regel inte ger ett positivt intryck att inte vilja samarbeta med polisen.

Hoppas att svaret hjälpte dig och att det går väl för din morbror!

Rickard Essung
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?