Preskription - faktura

2019-12-31 i Preskription
FRÅGA
hejsan har fått en elräkning från ett inkassoföretag. Räkningen är daterad maj 1995. Är den inte preskiberad då
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till underlag för kravet

Inkassoföretag måste följa reglerna i inkassolagen. Det måste tydligt framgå i inkassokravet som du fått vilka uppgifter som fordran grundar sig på, 5 § inkassolagen. Om det inte framgår ska du kontakta inkassoföretaget och sedan begära att de skickar ut det underlaget till dig. Skulden som drivs in av inkassobolaget är en skuld från el-företaget och de ska bevisa att du har en skuld hos dem som du ska betala. Nu verkar det så i ditt fall att det tydligt framgår vad det gäller för faktura, en el-faktura från 1995.

Preskription

Förhållandet mellan dig och elföretaget är konsument och näringsidkare. En fordran preskriberas normalt efter 10 år men för konsumentfordringar är tiden 3 år, se 2 § preskriptionslagen. Din faktura är över 10 år gammal och för den delen passerad med 3 år för länge sedan, eftersom du är konsument. Denna faktura bör högst troligen vara preskriberad. Om det skett ett preskriptionsavbrott sker inte preskription, enligt 5 § preskriptionslagen. Exempel på preskriptionsbrott är påminnelser som skickas ut av företaget. Men det ska tilläggas i detta att det är företaget som måste bevisa att ett preskriptionsavbrott har skett och att skulden fortfarande är levande. Att skicka ett inbetalningskrav när det tydligt framgår att fordran är preskriberad strider mot god inkassosed, 4 § inkassolagen.

Bestrida kravet

Om du anser att inkassokravet är felaktigt ska du bestrida detta omedelbart hos företaget som har skickat det. Om du inte bestrider inkassokravet kan du få en betalningsanmärkning och det vill du inte. Bestrid inkassokravet skriftligt och skicka det till bägge företag samt behåll en kopia på bestridandet. Du ska i bestridandet skriva dina kontaktuppgifter, vilket krav det rör sig om (fakturanummer, belopp och datum) och tydligt skriva att du bestrider detta betalningskrav för att denna faktura är preskriberad sedan lång tid tillbaka.

Sammanfattningsvis

Om du inte har fått påminnelser om fordran under åren som gått bör denna el-räkning vara preskriberad. Det innebär att inkassokravet är felaktigt. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt bestrider kravet och förklarar varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Vänligen,

Sandra Wrede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98504)