Preskription efter delgivning

2016-03-19 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge efter delgivning kan jag dömas för detta brott
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är beroende på vad du blivit delgiven om. Vissa brott preskriberas efter en viss tid, vilket innebär att påföljd inte kan dömas efter denna tidpunkt. Hur lång tid som måste förflyta beror på hur svår påföljd brottet som begåtts kan rendera i. För att besvara frågan kommer jag att utgå från att du har blivit delgiven om stämning.

Delgivning om stämning innebär att preskriptionstiden slutar räknas. Ett så kallat preskriptionsavbrott uppstår. Preskriptionsavbrott sker således genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet, 35 kap. 1 § brottsbalken. När delgivning om stämning har skett ska målet sättas ut till förhandling inom rimlig tid. Detta är mycket beroende på vilken arbetsbelastning den behöriga domstolen befinner sig under. I vissa fall kan det ta mycket lång tid innan en huvudförhandling kan komma till stånd. Skulle det ta utomordentligt lång tid finns det bestämmelser i Europakonventionen som berör rätten till rättegång inom skälig tid. (EKMR art. 6.1)

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1309)
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?
2020-09-08 Vad är straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-09-04 När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

Alla besvarade frågor (84164)