Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott

2019-12-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om brott som preskriberas, jag tar gärna svaret tillsammans med vilka lagar och paragrafer som är relevanta.Låt oss säga att en man döms till två års fängelse och utvisning för en våldtäkt. Personen håller sig borta i tio år och då preskriberas brottet. Hur lång tid bör då sannolikt påföljden utvisning motsvarat, finns det någon övre gräns i exemplet ovan?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB) och utlänningslagen (UtlL). Utvisningar är, även om de kan meddelas av en domstol i samband med en dom avseende brott, inte straff utan förvaltningsrättsliga beslut. Jag vill betona detta eftersom straff och förvaltningsrättsliga beslut inom svensk rätt behandlas mycket olika, exempelvis när det kommer till preskription.

En fängelsedom om två år preskriberas, precis som du själv skriver, tio år efter att domen vunnit laga kraft (35 kap 8 § 2 p BrB).

När en domstol beslutar om utvisning på grund av brott ska beslutet alltid innehålla en föreskrift om återreseförbud. Återreseförbudet kan vara antingen tidsbestämt eller sakna tidsbegränsning (8 a kap 8 § UtlL). Beslut om utvisning meddelade av en domstol preskriberas alltid den dag återreseförbudet går ut (12 kap 22 § 2 st UtlL).

Av din fråga framgår inte vilken tid som föreskrivits för återreseförbudet. Jag kan ändå sammanfattningsvis besvara din fråga med att det inte finns någon övre gräns i exemplet, om återreseförbudet gäller utan tidsbegränsning. Är det däremot tidsbegränsat, är gränsen dagen då återreseförbudet går ut.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82723)