Preskription av underhållsstöd

2015-12-17 i Underhåll
FRÅGA
Jag sitter fängslad straff på 8år jag kan inte betala underhållsstöd hur ser de ut i mitt fall om när jag kommer ut jag inte har något jobb eller inkomst så jag kan betala tillbaka. Kan jag bli befriad från skulden helt sen? Och om jag flyttar in med mitt barn och sambon när jag är ute kan hon bli betalningsskyldig?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om du inte kan betala underhållsstödet så betalar Försäkringskassan åt dig, och du blir betalningsskyldig till Försäkringskassan, vilket framgår av 19 kapitlet i Socialförsäkringsbalken. Du kan begära anstånd (SFB 19 kap 40 §) med att betala skulden, anstånd beviljas med högst ett år i taget och ränta löper på skulden under tiden. Försäkringskassan kan besluta om att efterge skulden, alltså att stryka den, det ska då finnas synnerliga skäl (19 kap 45 §).

Om du inte betalar din skuld till Försäkringskassan och du inte har beviljats anstånd så både kan och ska de försöka driva in skulden via Kronofogdemyndigheten (19 kap 49 §). Preskriptionstiden för en skuld som avser underhållsstöd är fem år, vilket framgår av 7 kap 9 § i föräldrabalken. Om du har beviljats anstånd så förlängs preskriptionstiden med anståndstiden.

Det här innebär att om du inte betalar skulden så kan och ska försäkringskassan försöka driva in den. Om det inte finns några tillgångar att utmäta för att täcka skulden, och situationen är likadan under fem år, så preskriberas den del av skulden som är äldre än fem år. Den del av skulden som är nyare än fem år preskriberas inte, och då underhållsskyldigheten gäller tills barnet är minst 18 år (längre tid om barnet studerar) så kan skulden öka på i samma takt som den preskriberas.

Din sambo kan inte bli betalningsskyldig för din skuld eller för din skyldighet att betala underhållsstöd. Däremot om ni gifter er eller skaffar ett gemensamt barn och ditt barn varaktigt bor hos er får hon en underhållsskyldighet även gentemot ditt barn, vilket framgår av föräldrabalken 7 kap 5 §. Den underhållsskyldigheten innebär dock ingen skyldighet att betala specifik ersättning, utan helt enkelt på samma sätt som en förälder se till att barnet har mat, kläder mm och får sina behov täckta och att ett "styvbarn" har samma levnadsstandard som ett gemensamt barn.

Hoppas att du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (974)
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (84239)