Preskription av svenskt medborgarskap

2020-10-03 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om begreppet 'preskription' - avseende medborgarskap:Enligt MedbL förlorar man sitt medborgarskap genom preskription när man fyller 22 år, om man (1) är född utomlands, (2) aldrig haft hemvist i Sverige och (3) inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § 1 st MedbL), samt förutsatt att man inte blir statslös. Invandrarverket har meddelat att hemvist betyder: “Med hemvist, i medborgarskapslagens mening, avses en stadigvarande vistelse med avsikt att stanna kvar i Sverige, d.v.s. med avsikt att ta fast bosättning här."Om man då passar in på samtliga punkter ovan enligt MedbL, samt inte vill förlora sitt medborgarskap och därför således vill bryta denna preskription - kan man då säkert säga att preskriptionsavbrott fungerar som följer: För att bryta preskriptionen räcker det med att stadigvarande vistas i Sverige med avsikten att ha fast bosättning i Sverige - MINST en dag före den dagen då man fyller 22 år - och har man då detta så infaller ingen preskription av medborgarskapet och därför är det heller ALDRIG nödvändigt att ansöka om att få behålla sitt medborgarskap eftersom man ju då de facto aldrig har förlorat sitt medborgarskap och ej heller kommer att kunna förlora sitt medborgarskap någon gång framtiden - utan man behåller då helt enkelt sitt medborgarskap i all evighet - och dessutom helt med automatik. Vänligen bekräfta huruvida jag här ovan har förstått hur preskriptionsavbrott fungerar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag läser din fråga uppfattar jag det som att du har förstått preskriptionsregeln av svenskt medborgarskap i 14 § medborgarskapslagen helt korrekt. Om en person innan den fyller 22 år har haft sin hemvist i Sverige bryts preskriptionen automatiskt och personen förlorar inte sitt medborgarskap. Ingen särskild ansökan behövs då för att behålla medborgarskapet.

Det är däremot lite tveksamt om det fungerar att ha bott i Sverige endast en dag innan man fyller 22 år. Jag är inte helt säker på hur Migrationsverket skulle bedöma preskriptionen i det fallet. En risk är att det inte ses som att personen har haft sin hemvist i Sverige då utan att det istället ses som ett sätt att försöka komma runt reglerna på. Men som sagt är jag inte säker på vilken bedömning Migrationsverket skulle göra.

För säkerhets skull hade det varit bra att göra en preskriptionsavbrytande ansökan om att behålla sitt medborgarskap innan personen fyllt 22 år, men efter att personen fyllt 18 år. En sådan ansökan kan man göra här på Migrationsverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?