Preskription av skulder

2 § 2 st. PreskriptionslagenHej. Jag fick ett brev hem från kronofogden idag med en skuld specifikation. Skulderna där är från 2007 och 2009. Kan jag hävda dom som preskiberade eller kan jag bestrida dom på något sätt? Har inte blivit kontaktad på flera år av kfm så jag trodde jag var borta från dom?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på om fordringarna(skulderna) är en fordran mellan dig och en privat person eller mellan dig och en näringsidkare gäller olika preskriptionsregler. Preskriptionsreglerna regleras i Preskriptionslagen(1981:130).

Fordringar mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt preskriptionslagens 2 §. En fordran gentemot en näringsidkare-konsument preskriberas dock redan efter 3 års tid, vilket framgår av 2 § 2 st.

Preskriptionstiden kan dock brytas så kallat preskriptionsavbrott vilket innebär att när avbrottet sker räknas preskriptionstiden om från den tidpunkten(3 år resp. 10 år beroende på näringsidkare eller privatperson). Preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären(du) erkänner fordringen vilket inte verkar vara aktuellt här eller att borgenären(den du är skyldig pengar) skriftligen påminner gäldenären/ åberopar fordringen hos kronofogden eller domstol, se 5-6 §§. Detta innebär att preskriptionstiden kan ha förlängts.

Om du vill invända mot skulden dvs. att preskriptionstiden gått ut (i ditt fall aktuellt om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot dig då mer än 3 år har gått)kan du skriftligen invända mot skulden och hävda preskription inom den förklaringstid som anges i föreläggandet. Se mer på kronofogdens hemsida.

Med Vänliga Hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo