Preskription av skulder

FRÅGA
2 § 2 st. PreskriptionslagenHej. Jag fick ett brev hem från kronofogden idag med en skuld specifikation. Skulderna där är från 2007 och 2009. Kan jag hävda dom som preskiberade eller kan jag bestrida dom på något sätt? Har inte blivit kontaktad på flera år av kfm så jag trodde jag var borta från dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på om fordringarna(skulderna) är en fordran mellan dig och en privat person eller mellan dig och en näringsidkare gäller olika preskriptionsregler. Preskriptionsreglerna regleras i Preskriptionslagen(1981:130).

Fordringar mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt preskriptionslagens 2 §. En fordran gentemot en näringsidkare-konsument preskriberas dock redan efter 3 års tid, vilket framgår av 2 § 2 st.

Preskriptionstiden kan dock brytas så kallat preskriptionsavbrott vilket innebär att när avbrottet sker räknas preskriptionstiden om från den tidpunkten(3 år resp. 10 år beroende på näringsidkare eller privatperson). Preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären(du) erkänner fordringen vilket inte verkar vara aktuellt här eller att borgenären(den du är skyldig pengar) skriftligen påminner gäldenären/ åberopar fordringen hos kronofogden eller domstol, se 5-6 §§. Detta innebär att preskriptionstiden kan ha förlängts.

Om du vill invända mot skulden dvs. att preskriptionstiden gått ut (i ditt fall aktuellt om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot dig då mer än 3 år har gått)kan du skriftligen invända mot skulden och hävda preskription inom den förklaringstid som anges i föreläggandet. Se mer på kronofogdens hemsida.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (447)
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?
2020-06-11 Betalningsföreläggande
2020-05-06 Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

Alla besvarade frågor (81688)