preskription av skuldebrev

2020-03-22 i Fordringar
FRÅGA
Min mamma avled i december. Hon hade en skuld till mig på skuldebrev som inte har någon förfallodatum. Även min avlidne far hade ett skuldebrev utan förfallodatum till mig. Han dog 1997. Min mamma satt i orubbat bo. Kan jag ta upp båda skuldebreven i bouppteckningen? Skuldebreven är skrivna samtidigt och är skrivna 1985. Är de för gamla? Jag har inte krävt in skulden då jag inte behövt pengarna. Har tänkt att det kan vänta. Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida du har rätten att begära betalning för några skuldebrev.

Vilken tidpunkt förfaller ett skuldebrev till betalning?

Om förfallotid har ej bestämd, förfaller skulden till betalning vid borgenären kräver betalning (1 kap. 5 § första stycket lag (1936:81)om skuldebrev). Betalning ska ske omedelbart för att gäldenären inte ska hamna i dröjsmål med betalningen. Det finns vissa undantagsfall. Om förfallodagen inträffar på en helgdag, förskjuts förfallodagen till närmast följande arbetsdag (1 kap 5 § andra stycket lag (1936:81) om skuldebrev). Bestämmelsen är tillämplig oavsett om förfallodagen är bestämd eller ej.

När preskriberas rätten till fordran?

Preskription betyder att rätten till att göra en fordran gällande upphör. Allmänna preskriptionstiden är 10 år från fordringens uppkomst (2 § preskriptionslagen). En ny preskriptionstid löper om man avbryter den (6 § preskriptionslagen). Både gäldenären och borgenären kan göra preskriptionsavbrott. Gäldenären avbryter preskriptionstiden genom att betala en del av skulden eller erkänner sin fordran på något sätt ( 5 § 1 p. preskriptionslagen). Borgenären avbryter preskriptionstiden genom att ställa ett skriftligt krav till gäldenären eller väcker talan vid domstol (5 § 2-3 p. preskriptionslagen). Det är borgenären som ska visa att ett preskriptionsavbrott skett och tiden började löpa från början.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan förda kan det konstateras att det har gått mer än 10 år sedan ni utfärdade skuldebreven. Rätten till att begära betalning från din mammas bo gått förlorad om inte du eller någon av dina föräldrar har gjort preskriptionsavbrott under den tiden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (724)
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?
2020-09-30 Vad gäller vid utformning av ett skuldebrev
2020-09-26 Vad krävs för att man ska vara betalningsskyldig för en skuld?
2020-09-25 Vad händer om man blivit tvingad till att utfärda ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (84723)