Preskription av skuld till telebolag

2016-06-05 i Preskription
FRÅGA
Hej! Har haft skuld hos Tele2 i 13 år; när preskriberas den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!

I preskriptionslagen (1981:130) (PreskL), som du hittar här, regleras preskriptionstider för fordringar. Av 2 § PreskL (här) framgår huvudregeln för preskription. Enligt denna huvudregel preskriberas alla fordringar tio år efter att de tillkommit. Av samma paragraf framgår dock att fordringar mot konsumenter preskriberas redan efter tre år. Om skulden har uppkommit genom att du som konsument har tagit del av Tele2:s produkter eller tjänster, så är preskriptionstiden alltså tre år.

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att preskriptionstiden kan förlängas genom ett s.k. preskriptionsavbrott. Det som händer vid ett preskriptionsavbrott är att preskriptionstiden "nollställs" och löper ifrån ett senare datum än tillkomstdatumet. Av 5 § PreskL (här) framgår att preskriptionen kan avbrytas på tre sätt:

1. Genom att gäldenären (du) på något sätt erkänner skulden, t.ex. genom att betala amortering eller ränta.

2. Genom att gäldenären (du) får ett kravbrev eller någon annan skriftlig erinran från borgenären (Tele2).

3. Genom att borgenären (Tele2) åberopar fordringen i ett rättsligt förfarande, t.ex. genom att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eller genom att ansöka om stämning hos tingsrätten.

Om preskriptionen har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (punkt 1 och 2), så löper en ny preskriptionstid från dagen då den preskriptionsavbrytande handlingen skedde. Om preskriptionen har avbrutits genom att åberopas i ett rättsligt förfarande (punkt 3), så löper dock den nya preskriptionstiden från att förfarandet avslutades.

Sammanfattningsvis angående din skuld: Om 13 år har passerat utan att något preskriptionsavbrott har skett, så är din skuld sedan länge preskriberad. Om någon av de preskriptionsavbrytande handlingar som jag har nämnt ovan har förekommit minst vart tredje år (om du har fått skulden som konsument, annars vart tionde år), så har däremot preskriptionen avbrutits. Preskription kommer då att ske tre år från och med det senaste avbrottet, om inte ett nytt preskriptionsavbrott sker innan dess.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89990)