Preskription av skuld till försäkringskassan

2020-01-25 i Preskription
FRÅGA
HejOm man, via Tingsrätt, har fått en skuld till Försäkringskassan.Kan den då preskiberas?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kort besvara din fråga så kan en skuld till försäkringskassan preskriberas.

En skuld till försäkringskassan är att betrakta som en skuld enligt försäkringslagstiftningen. Frågor kring preskribering av denna skuld behandlas därför av preskriptionslagen (1 § PreskL).

En skuld till försäkringskassan preskriberas efter 10 år från den dag skulden tillkom, förutsatt att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § PreskL). Ett preskribtionsavbrott kan ske på flera olika sätt, men det handlar om att du på något sätt får en påminnelse om att skulden finns, detta kan exempelvis ske genom telefonsamtal, skriftligt krav eller liknande (5 § PreskL). Vid varje sådant preskribtionsavbrott börjar preskriptionstiden om på nytt.

Jag förstår det som att din skuld till försäkringskassan har fastställts av tingsrätten, detta är ett exempel på ett preskriptionsavbrott, varpå en ny tioårig preskriptionstid börjar.

Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89821)