Preskription av skuld efter 13 år

Hej. Undrar när en skuld preskriberas? Har en skuld till en kompis sen 13 år tillbaks, men han har inte begärt att få betalt. Är jag skyldig att betala?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Det framgår inte om den skuld som din vän har, är genom ett muntligt eller skriftligt avtal, men jag kommer utgå ifrån att ni har en muntlig överenskommelse. (Det finns inga skriftliga formkrav gällande enkla skuldebrev).

Detta rör sig om en muntlig enkel fordran som din kompis har på dig. Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) är analogt tillämpligt på enkla fordringar, vilka närmast är att jämställa med enkla skuldebrev - se 26 § SkbrL.

Analog tillämpning av skuldebrevslagen 5 § medför att i fall som detta, då det inte avtalats någon förfallotid, åligger det som utgångspunkt gäldenären att betala när borgenären kräver detta.

Av frågan framgår emellertid att skulden uppkom för ca 13 år sedan. Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet, 1 § Preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. I 5 § preskriptionslagen anges hur preskription avbryts, bl.a. genom att gäldenären, dvs. du, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering, erkänner fordringen på annat sätt, får skriftligt krav från borgenären (dvs från din kompis) eller att din kompis väcker talan mot dig vid domstol.

Slutsats: Din kompis kan således inte kräva dig på betalning om någon form av preskriptionsavbrott inte har skett. Du är således inte skyldig att utge någon betalning!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en trevlig helg och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”