Preskription av skuld

2020-10-03 i Preskription
FRÅGA
Är försäkringskassan skyldig att meddela när en fordran avskrivs efter 10 års preskription? Jag kan inte kontakta dom för jag är rädd att preskriptionstiden avbryts igen eftersom det hänt två gånger tidigare. Det gäller en fordran från 1994 ursprungligen med senaste avbrott 2013. Hur får jag reda på om min fordran är avskriven eller inte ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad säger lagen?

Den generella preskriptionstiden för en fordran är tio år (preskriptionslagen 2 §). När preskriptionsfristen har löpt ut har Försäkringskassan inte längre rätt att kräva dig på betalning för den fordran vilken har preskriberats. Som jag tolkar din fråga gjorde Försäkringskassan ett preskriptionsavbrott 2013, vilket innebär att preskriptionstiden förnyades med tio år. Ett preskriptionsavbrott åstadkommer man genom att kräva någon på betalning av skulden eller genom att väcka talan vid domstol. Preskriptionstiden förnyas även om den skuldsatte betalar av en del av skulden, ränta eller på annat sätt erkänner skulden (preskriptionslagen 5 §).

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom preskriptionstiden förnyades 2013 genom ett preskriptionsavbrott kommer din skuld till Försäkringskassan att preskriberas 2023, förutsatt att inget preskriptionsavbrott sker innan dess. Om du inte hört något från Försäkringskassan sedan 2013, och inte hör från dem innan 2023 angående din skuld, har din skuld preskriberats. Försäkringskassan har ingen skyldighet att höra av sig till dig när din skuld har preskriberats.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93065)