Preskription av skuld

Har/hade en skuld i ett enskilt mål sedan 1983. Hade indrivning ett par år och har sedan dess inte hört något varken från kronofogde eller fordringsägare. Kan skulden finnas kvar ändå?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av fordringar behandlas i preskriptionslagen (se här). Preskription av fordran innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva gäldenären på betalning. Normalt sett gäller att en fordran har en preskriptionstid på tio år, med undantag för till exempel konsumentfordringar som har en tid på tre år. Fordringen preskriberas tio år efter dess tillkomst om det inte skett något preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar om och kan till exempel utgöras av att
1. gäldenären utfäster att betalning ska ske, avlägger amortering eller på annat sätt erkänner fordringen
2. gäldenären får ett skriftligt krav på betalning eller påminnelse om fordringen från borgenären
3. borgenären väcker talan mot gäldenären.

Om skulden finns kvar i ditt fall beror på när det senast skedde ett preskriptionsavbrott. Var det mer än tio år sedan har skulden preskriberats och finns då inte kvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo