Preskription av skatteskulder och andra skulder

2017-08-31 i Preskription
FRÅGA
Hej!För att få preskription av en skatteskuld efter 5 år behöver jag skicka en blankett till kronofogden för att få det preskription eller blir det gjort automatiskt? Hur är det med allmänna måls skulder skall man fylla i en blankett eller blir det gjort automatiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skriver är huvudregeln att skatteskulder preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning. Det framgår av 3 § i lagen om preskription av skattefordringar m.m. Någon blankett behöver du inte skicka in för att skulden ska preskriberas, utan det sker automatiskt.

Även andra skulder preskriberas utan att någon blankett eller påminnelse behöver skickas. Det kan till och med vara så att du som gäldenär kan förlänga preskriptionstiden genom att erkänna skulden till borgenären. När det gäller allmänna fordringar kan preskription nämligen avbrytas genom att exempelvis gäldenären erkänner skulden till borgenären, enligt 5 § preskriptionslagen (PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från det att avbrottet skedde. Rör det sig om en vanlig fordran exempelvis, vars preskriptionstid är tio år enligt 2 § st 1 PreskL, och du erkänner skulden efter nio år, börjar en ny tioårsperiod löpa från ditt erkännande. Det finns alltså skäl att inte göra något när preskriptionstiden löper ut. Det är dock givetvis bra om du själv vet när preskriptionstiden löper ut, så att du kan göra en preskriptionsinvändning om du krävs på betalning för en preskriberad skuld.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97393)