Preskription av skatteskuld

FRÅGA
Skatteskulder preskriberas efter 5 år men hur länge ligger en skatteskuld som 'passiv skatteskuld' efter den preskriberats? Räknas datumet för preskibering från Skatteverkets beslut eller från det man överklagat och förlorat i tingsrätten eller förvaltningsdomstolens beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Datumet för preskriptionen räknas från och med utgången för det år då skulden förföll till betalning. Förföll skulden till betalning någon gång under år 2010 så börjar preskriptionstiden räknas från och med årsskiftet 2010/2011.

Lagreglerna finns i Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (här) och femårsfristen finns under 3 §.

Enligt 10 § samma lag innebär preskription att borgenären inte får vidta några åtgärder för att få betalt efter att skulden preskriberats. Du kommer alltså inte behöva betala skatten.

Sammanfattningsvis kommer skulden ligga kvar som en passiv skatteskuld tills dess att den är betald, men du kommer inte få några kravbrev.

Jag hoppas det besvarar din fråga.

Med varma hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Kerstin! Tack för att du kommenterar här på Lawline och ger mig en chans att förtydliga mitt svar. Det du skriver stämmer. Om gäldenären, (det vill säga den som är skyldig pengar) på något sätt bekräftar att det finns en skuld alternativt att borgenären (den som har rätt till pengarna) påminner gäldenären om skulden på ett godtagbart sätt, då avbryts preskriptionstiden och en ny period börjar löpa. Skatteskulden kan således "hållas vid liv" längre tid än 5 år. Med varma hälsningar Olivia Åman
2016-09-22 22:35
Hej Lawline vänner. Ovan senaste kommentar innebär det att om kronofogden frågar efter utmätningsbara tillgångar och detta besvaras i telefon eller på mail så börjar 5 års perioden om? Eller måste borgenären alltså skatteverket vara den som påminna om ärendet? Samt en fråga om passiv skatte skuld, det kommer alltså ligga en synbar passiv skuld för bolagsverket med mera resten av livet? Tacksam för svar.
2018-01-19 10:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (24)
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar
2019-12-22 När preskriberas en skatteskuld?

Alla besvarade frågor (85160)