Preskription av skattefordran

2021-03-10 i Preskription
FRÅGA
Hej,Har en skatteskuld som har förfallit till betalning och min fråga gäller preskriptionstiden på denna skuld.Enligt min UC kopia från 2021-01-06 står det såhär,2021-01-04 Utmärningsförsök, skuld obetald 2020-11-09 Restfört skattekonto 2020-12-31 Aktuell skuld rapporterad från KFMTotalt finns två betalningsanmärkningar aktuella, ett när skulden skapades och den andra när utmätningsförsöket gjordes.Undrar nu när preskriptionstiden försvinner och även om ett utmätningsförsök räknas som ett preskriptionsavbrott?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När blir en skattefordran preskriberad?

Huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Avgörande är därför vilket år din fordran förföll till betalning. Att fordran preskriberas innebär att åtgärder för att få betalt för en fordran inte får vidtas (10 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Skatteverket kan dock ansöka om att förlänga preskriptionstiden (7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).

Räknas ett utmätningsförsök som ett preskriptionsavbrott?

När det gäller skattefordringar ser reglerna om preskriptionsavbrott annorlunda ut jämfört med andra fordringar. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas. Preskriptionstiden får förlängas av förvaltningsrätten om något av följande är uppfyllt (7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.):

1. Om den betalningsskyldige har överlåtit, undanskaffat eller upplåtit särskild rätt till egendom och det kan antas att han gjort detta för att försvåra Skatteverkets möjligheter att få betalt för fordringen (till exempel vissa gåvor).

2. Om den betalningsskyldige har saknat hemvist och det inte har kunnat klarläggas var den betalningsskyldige uppehållit sig.

3. Om den betalningsskyldige inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggasvar han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan.

4. Om den betalningsskyldige har stadigvarande vistats utomlands.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96436)