FrågaSKATTERÄTTPreskription av skatteskuld19/06/2014

Preskription av skatt

Angående skattepreskribering.

Från när räknas preskriberingstiden? är det från den dagen skatten förföll på skattekontot eller när den registrerats hos kfm på bolaget, eller när skatteverket gått till KFM med företags företrädarna?

ex skatten förfaller 1/1 2010 kommer till KFM 13/3 2010 eller på företträdarna efter en konkurs 1/2 år senare

från vilket tid gäller de 5 åren? är det p dagen eller kalender året

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Det framgår av 3 § lag om preskription av skattefordringar m.m. att huvudregeln är att en fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. I ditt exempel är det alltså fem år efter utgången av 2010.

Vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare