Preskription av skadeståndsfordringar som har uppkommit i anledning av brott

2017-03-25 i Preskription
FRÅGA
Hej jag är 30 år nu men undrar om man kan stämma dom skolorna jag gick på där jag blev mobbad, kränkt och även slagen nu fast det gått så många år? Hur går man till väga i så fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om du kan kräva ersättning från skolorna du gick på.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Du skulle kunna ha ett eller flera krav mot antingen skolan, eller mot de som bl.a. slog och kränkte dig. Sådana krav preskriberas dock tio år efter de kom till. Undantagsvis kan sådana krav preskriberas senare än tio år, om de uppkom p.g.a. ett grovt brott.

Har du ett krav?

För att kunna kräva ersättning av skolorna måste du kunna grunda ditt krav på något sätt. Du skulle kunna påstå att du har ett krav mot kommunen som ansvarar för skolans verksamhet, eftersom skolan inte gjorde det den skulle (3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL)).

Det kan dock vara enklare att kräva de som t.ex. slog dig (2 kap. 1 § SkL), eller kränkte dig (2 kap. 3 § SkL). För att du ska kunna få ersättning för kränkningar måste kränkningen dock ha skett genom brott.

Du kan nog inte få ersättning för allt du råkade ut för på skolorna. Jag kan dock tyvärr inte uttala mig närmare om du faktiskt har något krav, mot bakgrund av bristen på uppgifter i din fråga.

Är ditt krav preskriberat?

Ett rättsligt krav är dock inte nog. Om tillräckligt lång tid har gått kan du ändå inte kräva ersättning – ditt krav är då ”preskriberat”.

Ett krav preskriberas tio år efter att den har uppkommit om preskriptionen inte avbryts, som huvudregel (2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL)).

Det finns dock ett relevant undantag för ditt fall. Krav på skadestånd med anledning av brott preskriberas inte före brottet har preskriberats (3 § första stycket PreskL).

För att ett brott dock ska preskriberas efter mer än tio år ska det dock röra sig om brott, där det svåraste straffet är minst fängelse på över åtta år (35 kap. 1 § första stycket fjärde och femte punkten brottsbalken (BrB)). Det är alltså ganska grova brott. Det kan röra sig om brott som t.ex. mord (3 kap. 1 § BrB), människorov (4 kap. 1 § första stycket BrB), och olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § första stycket BrB).

Jag antar att de senaste händelserna inträffade före du fyllde tjugo år. I så fall är de krav du skulle kunna ha haft preskriberade, om inte något av dem uppkom genom ett grovt brott. Du kan alltså sannolikt sett inte använda de krav som du kan ha mot skolorna, eller de som bl.a. slog och kränkte dig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med preskription av fordringar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94627)