Preskription av skadestånd på grund av grov stöld

Hej... har en fråga angående krav på skadestånd. hur långt efter man kan kräva det osv.. alltså preskriptionstid. blev i december 2015 dömd i hovrätten för grov stöld för ett brott jag blev påkommen april 2014. har efter domen inte hört ngt angående krav på skadeståndet.. ca 80 000. så min fråga är om detta krav kan komma under hela livet eller om det finns ngn tidsfrist för målsägande att inkassera skadeståndet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tid för preskription

En skuld kan preskriberas efter en viss tid. Det innebär att borgenären (den som har en fordran på någon) efter att skulden preskriberats inte längre kan kräva gäldenären (den som är skyldig något) på betalning skulden (8 § preskriptionslagen).

Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen). I vissa fall kan dock preskriptionen inträda tidigare, exempelvis om brott begåtts. Preskriptionstiden är olika lång för olika typer av brott, ju allvarligare brott desto är längre är preskriptionstiden.

För stöld av normalgraden är preskriptionstiden 5 år och för grov stöld är preskriptionstiden 10 år.

Preskriptionsavbrott

Preskriptionstiden kan dock avbrytas, vilket innebär att det börjar löpa en helt ny preskriptionstid från den nya tidpunkten. Det sker alltså ett så kallat preskriptionsavbrott. Från den nya tidpunkten måste man vänta 10 år (eller så lång som tiden för preskription är) på nytt innan skulden kan preskriberas.

Preskription kan avbrytas på tre olika sätt (5 § preskriptionslagen).

1. Om du betalar del eller ränta av skulden

2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig

3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skulden

Eventuell försäkring till skadelidande

I ditt fall är det även aktuellt att nämna, att den skadelidande (den som blivit utsatt för stölden) eventuellt får täckning för sin skada genom försäkring. Skulle den skadelidandens försäkringsbolag utge försäkringsersättning till denne, kommer försäkringsbolaget ha en regressfordran på dig. Regressrätt är en rätt som tillerkänns någon som har betalt annans skuld, att återkräva vad han betalt från den som är rätt betalningsskyldig.

Det betyder alltså att försäkringsbolaget betalar skadeståndet till offret. Därefter har de rätt att kräva dig på pengarna i stället. Detta framgår inte av din fråga. Men det kan vara av intresse för dig att veta att det är ett alternativ.

Sammanfattningsvis kan man säga, att din skuld preskriberas efter tio år. Men eftersom det ligger i borgenären intresse att få sitt skadestånd, kommer denne förmodligen göra preskriptionsavbrott tills skulden är betald.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”