Preskription av skadestånd på grund av grov stöld

FRÅGA
Hej... har en fråga angående krav på skadestånd. hur långt efter man kan kräva det osv.. alltså preskriptionstid. blev i december 2015 dömd i hovrätten för grov stöld för ett brott jag blev påkommen april 2014. har efter domen inte hört ngt angående krav på skadeståndet.. ca 80 000. så min fråga är om detta krav kan komma under hela livet eller om det finns ngn tidsfrist för målsägande att inkassera skadeståndet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tid för preskription

En skuld kan preskriberas efter en viss tid. Det innebär att borgenären (den som har en fordran på någon) efter att skulden preskriberats inte längre kan kräva gäldenären (den som är skyldig något) på betalning skulden (8 § preskriptionslagen).

Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen). I vissa fall kan dock preskriptionen inträda tidigare, exempelvis om brott begåtts. Preskriptionstiden är olika lång för olika typer av brott, ju allvarligare brott desto är längre är preskriptionstiden.

För stöld av normalgraden är preskriptionstiden 5 år och för grov stöld är preskriptionstiden 10 år.

Preskriptionsavbrott

Preskriptionstiden kan dock avbrytas, vilket innebär att det börjar löpa en helt ny preskriptionstid från den nya tidpunkten. Det sker alltså ett så kallat preskriptionsavbrott. Från den nya tidpunkten måste man vänta 10 år (eller så lång som tiden för preskription är) på nytt innan skulden kan preskriberas.

Preskription kan avbrytas på tre olika sätt (5 § preskriptionslagen).

1. Om du betalar del eller ränta av skulden

2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig

3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skulden

Eventuell försäkring till skadelidande

I ditt fall är det även aktuellt att nämna, att den skadelidande (den som blivit utsatt för stölden) eventuellt får täckning för sin skada genom försäkring. Skulle den skadelidandens försäkringsbolag utge försäkringsersättning till denne, kommer försäkringsbolaget ha en regressfordran på dig. Regressrätt är en rätt som tillerkänns någon som har betalt annans skuld, att återkräva vad han betalt från den som är rätt betalningsskyldig.

Det betyder alltså att försäkringsbolaget betalar skadeståndet till offret. Därefter har de rätt att kräva dig på pengarna i stället. Detta framgår inte av din fråga. Men det kan vara av intresse för dig att veta att det är ett alternativ.

Sammanfattningsvis kan man säga, att din skuld preskriberas efter tio år. Men eftersom det ligger i borgenären intresse att få sitt skadestånd, kommer denne förmodligen göra preskriptionsavbrott tills skulden är betald.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97674)