Preskription av regressfordran

Hejsan.

För ca 3 år sedan hade min sambo ett aktiebolag tillsammans med en kompis. Det slutade med att de blev oense och eftersom han inte hade några pengar när konkursen trädde i kraft fick jag och min sambo gå in och betala det som skulle betalas. Vi fick då ett regressrätt från banken för att använda när vi skulle kräva honom på hans del. Nu valde vi att inte gå vidare med detta eftersom det förekom en hel del hot från hans sida och vi inte fick någon hjälp av polisen. Efter att inte har pratat med den här personen på ca 3,5 år har det nu åter börjat komma en del hot så vi funderar på att skicka regresrätten ändå för att få tillbaka de pengar vi förlorade. Är det möjligt att göra det? Hur lång tid har man på sig att skicka kravet och hur går man tillväga? Min sambo är orolig att den här killen fortfarande inte har någon möjlighet att betala och att om det ska gå den rättsliga vägen kan vi bli tvungna att stå för diverse kringkostnader, är detta möjligt?

Vore tacksam för hjälp!

Mvh Sandra

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av alla fordringar och således också på regressanspråk såsom det som din sambo har. Huvudregeln föreskriver i 2 § preskriptionslagen att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Det är först när preskription inträder som man som fordringsägare/ägare av regressfordran förlorar sin rätt att få betalt.

Ett preskriptionsavbrott, det vill säga en sådan handling som väcker en nya 10 års period av rätt att kräva betalning, kan åstadkommas på tre olika sätt. Det första är att gäldenären/den som är skyldig att betala utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären/den som ska få betalt. Det andra sättet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären eller slutligen att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Ni är alltså fortfarande inom preskriptionstiden. Vill ni ha ytterligare 10 år på er att få betalt kan ni skriva ett brev till din sambos föredetta affärspartner och påminna honom om hans skuld till din sambo. Vill ni gå den rättsliga vägen kan ni kontakta Kronofogden och be om betalningsföreläggande och verkställighet. Detta innebär att Kronofogden hjälper er att få in betalning. För att Kronofogden ska kunna driva in pengarna måste ni kunna stryka/bevisa att fordran finns och är riktig.

Hoppas ni har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo