Preskription av över 15 år gamla fordringar

Hur går man tillväga för att få över 15 år gamla el- och hyresskulder preskriberade?

Lindorff har skickat Ackordsansökan.

Går det att få skulderna preskriberade?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En fordran preskriberas som utgångspunkt när 10 år har passerat från dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Om du däremot i egenskap av konsument har upplåtits hyresrätt i bostad och tillhandahållits el, vare sig av näringsidkare eller av ett statligt eller kommunalt organ, så gäller en preskriptionstid à 3 år istället för 10 år (Preskriptionslag 2 § andra stycket). Att en fordran preskriberas innebär att den inte längre kan göras gällande mot dig, vilket även innefattar ränta och annan tilläggsförpliktelse (Preskriptionslag 8 §).

Eftersom fordringarna är över 15 år gamla så är de som utgångspunkt preskriberade, om inte preskriptionen har avbrutits innan preskriptionstiden à 10 år alternativt 3 år löpt ut. Om preskriptionen avbryts så börjar en ny preskriptionstid à 10 år alternativt 3 år som utgångspunkt löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, som i sin tur kan avbrytas på nytt (Preskriptionslag 6 §). Skulle preskriptionen avbrytas genom att fordringarna åberopas i domstol eller liknande så börjar den nya preskriptionstiden löpa från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller förfarandet avslutas på annat sätt (Preskriptionslag 7 § första stycket). Preskriptionen kan avbrytas genom att du erkänner fordringarna gentemot borgenären, exempelvis genom utfästelse av betalning eller erläggande av ränta och amortering, att du får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran från borgenären eller att borgenären väcker talan mot dig eller på annat sätt åberopar fordringarna mot dig i domstol, Kronofogdemyndigheten, skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (Preskriptionslag 5 § punkt 1-3). Om någon av dessa händelser har inträffat en eller flera gånger under de senaste 15 åren så kan fordringarna ännu inte ha preskriberats och kan därför göras gällande mot dig, exempelvis i en ackordsuppgörelse.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo