FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription12/03/2016

Preskription av muntlig fordran

Hej, jag har en kompis som är skyldig mig over 10 000kr. Detta var för över 5 år sen, jag undrar om jag fortfarande kan kräva tillbaka dem. Han påstår att skulden inte längre är giltig?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej,

Hej, Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Det framgår inte om den skuld som din vän har skuld, är genom ett muntligt eller skriftligt avtal, men jag kommer utgå ifrån att ni har en muntlig överenskommelse. (Det finns inga skriftliga formkrav gällande enkla skuldebrev).

Detta rör sig om en muntlig enkel fordran som du har på din kompis, Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) är analogt tillämpligt på enkla fordringar, vilka närmast är att jämställa med enkla skuldebrev - se 26 § SkbrL.

Analog tillämpning av skuldebrevslagen 5 § medför att i fall som detta, då det inte avtalats någon förfallotid, åligger det som utgångspunkt gäldenären att betala när borgenären kräver detta.

Av frågan framgår emellertid att skulden uppkom för ca 5 år sedan. Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet, 1 § Preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. I 5 § preskriptionslagen anges hur preskription avbryts, bl.a. genom att gäldenären, dvs. din kompis, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering, erkänner fordringen på annat sätt, får skriftligt krav från borgenären (dvs dig) eller att du väcker talan mot din vid domstol. Eftersom din fordran ännu inte har preskriberats har du alltså rätt att kräva din kompis på betalning.

Slutsats: Du kan kräva din kompis på betalning då din fordran inte har preskriberats. Preskriberingstiden ligger på 10 år, om något avbrott ännu inte har skett.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en trevlig helg och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?