Preskription av mordförsök

2020-06-24 i Påföljder
FRÅGA
Jag skulle vilja veta om brottet försök till mord preskriberas.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.

Efter en lagändring 2010 tog man bort preskriptionstiden för mord (BrB 35 kap 2 § 1 p). Det innebär att man kan väcka åtal och döma någon till ansvar oavsett hur lång tid som har gått. Detsamma gäller för försök till mord (35 kap 2 § 7 p).

Brottet försök till mord preskriberas alltså inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?