Preskription av lån hos CSN

Hej,

Jag undrar angående CSN lån... om man har misskött sig och ej återbetalat något alls under 14 år, kan man då hävda efter tio år utan degivnging /kontakt eller erkännande av skulden att skulden preskriberas i och med 2 § preskriptionslagen ?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över vilken preskriptionstid som gäller för lån hos CSN. Regler om återbetalning av studiestöd finns i Studiestödslagen och allmänna regler om preskription i preskriptionslagen (PreskL).

När det gäller återbetalning av studielån preskriberas en sådan fordran 25 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (6 kap. 12 § studiestödslagen). Preskriptionen kan avbrytas bland annat om gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären och verkan av detta är att preskriptionstiden börjar gälla på nytt, se 5–6 §§ PreskL.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”