Preskription av krav mot en medlem i en bostadsrättsförening

2015-05-24 i Preskription
FRÅGA
Jag gjorde en renovering av mitt duschrum i en bostadsrättslägenhet för snart 5 år sedan. Jag lät då vatterören fällas in i väggen. Nu kräver föreningen att jag drar om ledningarna så att dessa istället ligger utanför väggen. Kan föreningen efter så här lång tid verkligen kräva att jag gör detta? När och hur preskriberas föreningens krav i detta avseende?Mycket tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Regler om preskriptions finns i flera olika lagar. Den lag som är aktuell i detta sammanhang är preskriptionslagen. I dess 2 § första stycket framgår att fordringar preskriberas tio år efter deras tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Även om det inte framgår av lagen, är det så att fordringen (skulden) ska anses uppkomma vid den tidpunkt då den relevanta handlingen utförs. Den relevanta handlingen är i ditt fall renoveringen. Eftersom denna skedde för mindre än tio år sedan har inte föreningens anspråk preskriberats enligt 2 § första stycket preskriptionslagen.

Vidare framgår av 2 § andra stycket preskriptionslagen att fordringar mot en konsument preskriberas redan tre år efter att den relevanta handlingen utförs. Dock framgår av Svea hovrätts dom T 1659-99 att en medlem i en bostadsrättförening inte är att anse som en konsument i förhållande till bostadsrättsföreningen. Alltså är det andra stycket inte tillämpligt i den föreliggande situationen.

Slutsatsen är följaktligen att preskriptionsreglerna inte hindrar föreningen från att kräva att du drar om ledningarna.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (590)
2021-06-22 Preskription av hyresskuld
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription

Alla besvarade frågor (93333)