Preskription av konsumentfordran

2020-12-30 i Preskription
FRÅGA
Hej! Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Det vill säga hyresgästen skall stå för dessa avgifter själva och detta finns med på vårat kontrakt med dem. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter, sopor, vatten och avlopp. Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att återigen vänder dig till Lawline med din fråga.

Med bakgrund av att ni reglerat vem som ska stå för dessa kostnader i ert avtal kan du med framgång kräva betalt för detta trots att du gör det i efterhand. Frågan är huruvida fordringen är preskriberad eller inte.

Enligt rättsfallet NJA 2004 s. 499 gäller allmänna preskriptionsregler vid fordringar som uppstår vid uthyrning där hyresvärden är näringsidkare och hyresgästen är konsument. Om du agerar i egenskap av näringsidkare och tillhandahåller en nyttighet till en konsument som denna hyr för huvudsakligen enskilt bruk föreligger en preskriptionstid på tre år. Om hyresgästen är näringsidkare är preskriptionstiden 10 år, 2 § Preskriptionslagen.

Mot bakgrund av vad som angetts ovan torde du kunna kräva in dessa avgifter i efterhand utan hinder av att fordringarna preskriberats.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97679)