Preskription av konsumentfaktura

2015-08-13 i Preskription
FRÅGA
Jag är privatperson. Min elfaktura har uteblivit länge trots att jag kontaktat dom. Hur länge kan de kräva mig på pengarna?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionslagen (1981:130) gäller. Enligt 2 § i lagen är preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

5 och 6 §§ i lagen anger att mottagandet av en ny faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, det innebär att en ny frist om tre år börjar löpa. Detsamma gäller exempelvis om du erkänner kravet gentemot bolaget, utfäster betalning eller om du får ett kravbrev.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (557)
2020-10-31 Preskription av fordran och tidpunkt för fordrans uppkomst
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?

Alla besvarade frågor (85686)