Preskription av inkassokrav

2015-08-27 i Preskription
FRÅGA
hej jag har fått ett inkasso krav från sv,adress ändring 637 kr detta Gäller från fakturadatum 1997-03-13 det e 18 år sedan kan dom verkligen kräva detta så långt efter ???? TACK
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionslagen (1981:130) gäller i denna situation. Enligt 2 § i lagen är preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

5 och 6 §§ i lagen anger att mottagandet av en ny faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, det innebär att en ny frist om tre år börjar löpa. Detsamma gäller exempelvis om du erkänner kravet gentemot bolaget, utfäster betalning eller om du får ett kravbrev.

Har det sammanfattningsvis gått mer än tre år mellan påminnelserna kan de inte kräva att du betalar pengarna. Ett så gammalt kravbrev behöver du inte betala.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85214)