Preskription av fordringar

2017-06-28 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående preskriptionstid. För 13 år sedan fick jag ett skadeståndskrav från ett försäkringsbolag på 120.000kr pga vandalisering. Efter det så har dom sålt skulden till ett inkassobolag. Stämmer det att preskriptionstiden är 10-12 år. Vandaliseringen skedde när jag var 14 år, fick skadeståndskravet från försäkringsbolaget när jag var 15 år. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den allmänna preskriptionstiden för fordringar är 10 år, enligt 2§ preskriptionslagen (PreskL). Den skadeståndsfordran som inkassobolaget nu har på dig är alltså preskriberad om inget preskriptionsavbrott skett. Preskriptionsavbrott kan ske både från din sida och från borgenärens sida, enligt 5§ PreskL. Om du gjort en betalning av skadeståndet inom preskriptionstiden har avbrott skett. Detsamma är fallet om borgenären (nu inkassobolaget) har skickat kravbrev eller en skriftlig påminnelse till dig, alternativt väckt talan mot dig inom preskriptionstiden. Om avbrott har skett löper en ny preskriptionstid från det att avbrottet skedde, enligt 6§ PreskL. I det fall att avbrott skett gäller alltså en ny 10-årsperiod innan fordran preskriberas från det att avbrottet skedde. Det är dock endast fallet om avbrottet skedde innan fordran preskriberades. Om något avbrott inte har skett inom 10 år är fordran preskriberad och följden av det är att inkassobolaget inte kan göra den gällande, enligt 8§ PreskL.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97393)