Preskription av fordringar

Hej! Jag har fått en betalningsanmaning från Intrum Justitia att betala en faktura som är ifrån 1979-10-04 på 1,293:- sedan har fått i från Sergel en faktura telfonräkning från 1993-06-07 räkningen är på 13,800:- inkl, ränta 9,000:- dessa räkningar har fallit i glömska o jag trodde att dessa räkningar var preskriberade för länge sedan? Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. PreskL 2§ 1st.

Om fordringarna på dig har sin grund i avtal, exempelvis genom ett köp eller beställning av en tjänst, så kan du utgå från att dessa tillkom när avtalen slöts.


När det gäller fordringar som grundar sig i varor, tjänster och andra nyttigheter som en näringsidkare har tillhandahållit dig i sin yrkesmässiga verksamhet så är preskriptionstiden bara tre år. Detta skulle kunna vara fallet med telefonräkningen som du har fått. PreskL 2§ 2st.


Preskriptionsavbrott kan ske på följande sätt: PreskL 5§


1. Du erkänner fordringen mot borgenären. Exempelvis genom att utfästa att du ska betala eller betalar ränta.


2. Du har mottagit ett skriftligt krav eller skriftlig erinran från borgenären angående fordringen


3. Borgenären väcker talan mot dig eller annars åberopar fordringen i domstol, hos KFM, i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.


Effekten av att ett preskriptionsbrott sker är att en ny preskriptionstid, på antingen tio eller tre år beroende på om det är ett konsumentförhållande eller inte, börjar löpa från dagen avbrottet gjordes. För att fordringarna mot dig ej ska vara preskriberade så måste således giltiga preskriptionsavbrott ha skett kontinuerligt inom de föreskrivna preskriptionstiderna fram tills idag. PreskL 6§


Om preskriptionsavbrott inte har skett på detta sätt så är fordringarna mot dig preskriberade. Detta innebär att borgenärerna förlorat rätten att kräva ut sina fordringar, detta gäller även räntan på fordran från 1993-06-07 samt eventuell ränta på fordringen från 1979-10-04. PreskL 8§


Detta innebär att om du betalar och du sedan inser att fordringarna är preskriberade och vill ha tillbaka pengarna så går inte detta. Om du är säker på att kontinuerliga preskriptionsavbrott inom preskriptionstiderna inte har skett så bör du därför inte betala. Du bör istället meddela fordringsägarna din ståndpunkt i preskriptionsfrågan så kanske dom släpper sina krav.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo