Preskription av fordran/skuld

Hej! Gick som borgenär för en vän för 25år sen, men har blivit av med skuldbreven. Kan jag kräva tillbaka min skuld från gäldenären?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Kräva tillbaka skuld utan skuldebrev

Att du inte har tillgång rent fysiskt till skuldebreven är i sig något som försvårar men inte förhindrar din möjlighet att kräva tillbaka skulden. Det är den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån som har bevisbördan för att dennes påstående är korrekt. (NJA 1975 s.577). Muntliga borgensåtaganden är med andra ord svåra att bevisa jämfört med om du haft tillgång till skuldebreven. Dock har du andra möjligheter att bevisa att du har gått i borgen för din vän genom exempelvis kontoutdrag eller vittnesuppgifter.

Preskription

En fordran (alltså ett anspråk på betalning från borgenär) preskriberas som huvudregel 10 år efter tillkomsten 2 § 1st preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln gäller dock inte om preskriptionen dessförinnan har avbrutits 2 § 1st PreskL preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid som är lika lång som den ursprungliga att löpa. Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt:

Genom att gäldenären betalar ränta eller amortering, eller på annat sätt erkänner fordringen. Gäldenären får ett skriftligt krav. Borgenären måste dock i detta fall bevisa att gäldenären har mottagit kravet. Borgenären väcker talan med anledning av fordringen t.ex. genom att ansöka om stämning hos tingsrätten eller betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Sammanfattningsvis

Om du inte har avbrutit preskriptionen på något av tre ovanstående sätt inom 10 år från det att skulden tillkom har du ingen möjlighet att kräva in skulden 25 år senare. Skulle ett preskriptionsavbrott ha skett som gör att du fortfarande kan kräva skulden åter kvarstår emellertid bevissvårigheterna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan HeimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo