Preskription av fordran. Vad gäller?

2020-06-22 i Fordringar
FRÅGA
Hej, företaget som jag jobbar på har varit hemma hos mig och grävt, det är 2,5 år sedan nu. Jag har fortfarande inte fått någon faktura fast att jag har frågat flera gånger. Hur lång tid behöver gå för att jobbet dom gjorde hos mig ska bli preskiberat? Just nu känns det som en hållhake för att jag inte ska sluta jobba hos dom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till fordringar, vilket i ditt fall handlar om rätten till betalning för utfört arbete, kan de mycket riktigt preskriberas. Det innebär enligt 8 § i preskriptionslagen att borgenären (i ditt fall företaget) förlorar rätten att utkräva betalning för utfört arbete.

När det kommer till fordringar mot konsumenter följer det av 2 § stycke 2 i den aktuella lagen att fordran preskriberas efter tre år förutsatt att fordran avser en vara eller tjänst som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk. Med tanke på det du beskriver anser jag att det är en rimlig utgångspunkt att förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda och således att preskriptionstiden för den aktuella fordran ligger på tre år. Det framkommer inte av din fråga huruvida avtal har ingåtts mellan dig och företaget men om så är fallet så är det tre år från och med avtalets ingående som gäller.

Jag vill här göra dig uppmärksam på att det finns vissa omständigheter som gör att preskriptionen avbryts vilket i förlängningen medför att borgenären förlänger den tid denne har på sig att begära betalning. Detta regleras närmare i 5 § i preskriptionslagen och kan exempelvis vara att du erkänner skulden genom att till exempel betala ränta eller be om en avbetalningsplan, du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären eller borgenären ansöker om verkställighet hos Kronofogden.

Sammanfattningsvis. Företagets fordran på dig kommer alltså att preskriberas efter tre år räknat från dess tillkomst. Det innebär att du efter denna tid inte kommer att vara skyldig att betala företaget för det arbete som omfattades av den aktuella fordran.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll