Preskription av fordran till dödsbo

FRÅGA
Bevaka fordran vid dödsbo.Om borgenären bor utomlands finns det former för bevakning när gäldenären avlider? Om vi antar att skuldebrev inte "hittas" vid bouppteckning.Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är inte helt säker på vad du menar med former för bevakning. Det framgår inte heller i din fråga vad det är för typ av skuld. Det finns dock en lag som reglerar hur lång tid någon som vill hävda sin fordran har på sig. Den så kallade preskriptionstiden. Lagen heter Preskriptionslagen (PreskL).

Enligt 2 § PreskL är preskriptionstiden 10 år, för skuld som någon har i egenskap av konsument gäller i vissa fall 3 år.

Om dödsboet har hunnit avvecklas, det vill säga att dödsbodelägarna genomfört arvskifte ska pengarna för den skuld som inte betalts återgå, det betyder att de som fått egendom måste återföra det de fått för att täcka skulden (21 kap 4 § Ärvdabalken).

Hoppas du fick lite klarhet. Skriv annars igen. Specificera i så fall vad för typ av skuld det rör sig om.

Franck Olofsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95871)