Preskription av fordran på skadestånd

2020-08-28 i Preskription
FRÅGA
Blev nekad på sahlgrenska när jag va nära döden pga otroligt höga blod, intenstin och lever värden. Detta hände April 2019. Är det för sent att stämma? Kan man få pengar?Long story short;Blev nekad och äntligen omhändertagen efter ca 72 timmar. Har bevis på bilder, sms, intyg, samtal. Loggar från sjukhuset kan säkert visa när jag kom in och vem jag träffade och vad bedömning va.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du villa stämma sjukhuset med yrkande om skadestånd.

Fordran på skadestånd preskriberas i regel tio år efter att skadan uppkom (2 § första stycket preskriptionslagen). En förutsättning är dock att du på grund av Sahlgrenskas fel eller försumlighet lidit någon form av skada. Det är inte tillräckligt att du utsatts för fara, om du inte också exempelvis lidit eller fått kroppsliga skador (3 kap. 2 § och 5 kap. 1 § skadeståndslagen).

För personskador som uppstått på grund av felaktig vård – i ditt fall felaktig diagnosticering – finns som alternativ till att stämma sjukhuset med yrkande om skadestånd även möjligheten att begära patientskadeersättning (6 § tredje punkten patientskadelagen. Jfr 8 § samma lag). Skadeersättning betalas då istället ut ur Sahlgrenskas patientförsäkring, och du slipper vända dig till domstol (13 § patientskadelagen).

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89652)