Preskription av fordran mot konsument

2016-11-10 i Preskription
FRÅGA
Jag har köpt tjänster av ett eventbolag men inte fått någon faktura, När preskiberas deras fordran på mig som privatperson?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL), se här. Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § 1 st. PreskL. När det gäller fordran som en näringsidkare har på en konsument är preskriptionstiden tre år, 2 § 2 st. PreskL. Preskriptionstiden börjar om från "noll" om preskriptionen avbryts (6 § PreksL), det kan den göras genom att (5 § PreksL):

1. gäldenären utfäster betalning eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftlig krav/erinran om fordringen från borgenären, eller

3. borgenären väcker talan mot borgenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Eftersom du köpte tjänsterna i egenskap av privatperson så är preskriptionstiden tre år. Om preskriptionen inte avbryts innan preskriptionstiden löpt ut så innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, 8 § PreskL.

Sammanfattningsvis så preskriberas eventbolagets fordran på dig efter tre år från dess tillkomst, så länge preskriptionstiden inte avbryts innan dess.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88087)