Preskription av fordran mot kommun

2018-10-05 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt ut min villa till en kommun. De har orsakat skador och via mail godkänt ersättning. Då jag skickat fakturan så bestrider deras jurist fakturan och vill invänta svar på deras försäkringsbolag. Riskerar jag att min fodran förfaller om jag inte agerat inom viss tid? Bör jag anlita jurist eller kontakta kronofogden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du ifall du bör oroa dig för att din fordran mot kommunen kommer förfalla på grund av att kommunen fördröjer processen. Jag utgår i mitt svar från att din fordran mot kommunen är giltig.

Tillämplig lag

Om en fordran ligger och släpar för länge kan den preskriberas enligt preskriptionslagen. Preskription innebär att borgenären (du) förlorar rätten att kräva ut din fordran, dvs rätten att få betalt. Detta framgår av 8 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden är i de flesta fall 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen kan dock avbrytas innan dessa 10 år förflutit vilket får till följd att preskriptionstiden nollställs och börjar om från början.

Hur preskriptionsavbrott går till regleras i 5 § preskriptionslagen. Där kan man utläsa att:

preskription avbryts om gäldenären betalar del av fordringen eller ränta/amortering. Gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären.Borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen i domstol/hos kronofogden.

Verkan av ett preskriptionsavbrott blir som sagt att en ny preskriptionstid löper från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att om du har en giltig fordran mot kommunen, så har du även ganska lång tid på dig att få göra fordran gällande. Skulle det dra ut på tiden kan du alltid avbryta preskriptionen genom att skicka ett skriftligt krav till kommunen eller väcka talan mot denna i domstol/kontakta kronofogden. Om du bestämmer dig för att ta den vägen rekommenderar jag att du tar hjälp av en yrkesverksam jurist.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (459)
2019-03-21 Preskription av fordran för underhållsbidrag
2019-03-20 Preskription i konsumentförhållanden
2019-03-19 När börjar preskriptionstiden att löpa vid skadestånd i brottmål?
2019-03-19 Hur fungerar preskription av skatteskulder?

Alla besvarade frågor (66955)