Preskription av fordran mot en konsument

2020-09-23 i Preskription
FRÅGA
Jag fick nyligen en faktura på ett veterinärbesök jag ska betala och som är okey.I brevet låg också en annan faktura från veterinären som var daterad 2010-11-30 alltså snart 10 år gammal. Den hunden det gällde har varit död i 8 år.En del av fakturan har reglerats direkt med försäkringsbolaget vid besöket. resterande belopp står på fakturan att betala.Vi har under de här åren inte fått någon påminnelse om fakturan ej heller någon kommentar om den vid senare besök.Vad gäller här. Tycker det verkar väldigt konstigt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag när det kommer till preskription (avskrivning) av fordran (anspråk/krav) är preskriptionslagen.

Konsumentfordran preskriberas efter tre år
Det är här frågan om en fordran som en näringsidkare, det vill säga veterinären, har mot dig. Det är således frågan om en konsumentfordran där veterinären har ett anspråk på betalning mot dig som konsument som resultat av att du köpt en tjänst av veterinären. Preskriptionstiden för konsumentfordran är tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen).

Fordran har preskriberats eftersom tre år passerat utan preskriptionsavbrott
Det har gått nästan tio år sedan besöket och således har fakturan preskriberats för länge sedan. Detta eftersom det inte skett något preskriptionsavbrott, i form av till exempel en påminnelse (5 § preskriptionslagen). Du behöver således inte betala denna faktura på resterande del av ditt veterinärbesök eftersom fordran redan preskriberats.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97678)