Preskription av fordran från försäkringskassan

2016-03-13 i Preskription
FRÅGA
Kan man få rätt mot försäkringskassan preskibering av skulder Mvh Johan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Preskription av skulder regleras i Preskriptionslagen (1981:130). De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen.

Om du har en skuld till försäkringskassan, torde Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar bli tillämplig. Enligt 3 § preskriberas en fordran fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning. Detta innebär att om det gått mer än 5 år sedan fordringen uppkom, och om du inte mottagit några krav på att betala fordringen, så är den preskriberad.

Reglerna om preskriptionsavbrott måste vidare beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Försäkringskassan, som är borgenären i ditt fall, kan alltså avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas. Om du mottagit flertalet brev kan det bli svårt att hävda att dem inte kommit dig till handa. I NJA 2007 s. 157 stadgade HD att om flertalet brev, i det här fallet 14, skickats till gäldenärens folkbokförda adress så har ett preskriptionsavbrott skett.

Med vänlig hälsning,

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (569)
2021-01-20 Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.

Alla besvarade frågor (88280)