Preskription av fordran för medlemsavgift i ideell förening

2016-03-10 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag arbetar i en ideell förening, vi har medlemmar som inte har betalat sina medlemsavgifter, hur gammal får skulden vara innan den preskriberas? Är det skillnad på om medlemmen har blivit påmind tidigare eller inte?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln i 2 § första stycket Preskriptionslagen (PreskL) preskriberas en skuld tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Enligt 5 § PreskL kan preskription avbrytas på tre sätt som radas upp i det aktuella lagrummets tre punkter:

Gäldenären erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amorteringGäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenärenBorgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol

6 § PreskL stadgar att om en preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (se punkterna 1 och 2 ovan), löper en ny preskriptionstid enligt 2 § PreskL från dagen för avbrottet.

Sammanfattningsvis så preskriberas fordringar mot era medlemmar efter tio år från tillkomsten, men om ni avbryter preskriptionen på något av ovan beskrivna sätt (lättas är genom skriftligt krav/erinran) så bryts preskriptionen och en tioårsperiod börjar löpa på nytt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89927)