Preskription av fordran

2015-05-05 i Preskription
FRÅGA
För 17 år sedan konkursade en vän till mig och en kompanjon ett aktiebolag. Nu har jag fått ett handskrivet krav på drygt 70 000kr av kompanjonen. Jag har inga skulder till honom eller ngn borgenär. Han vill att jag betalar in pengarna på hans konto inom fem dagar. Han har aldrig tidigare ställt några anspråk på betalning eller på annat sätt ansett att han betalat en högre skuld. Jag betraktar det som ett hot. Frågan: Om det mot all förmodan vore så att han betalat något jag borde ha betalat-kan man då komma med ekonomiska krav 17 år efter konkursen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt preskriptionslagen, 2 §, preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst. En fordran gentemot en konsument preskriberas dock redan efter 3 års tid, vilket framgår av 2 § 2 st. Preskriptionen kan avbrytas genom att antingen gäldenären erkänner fordringen eller att borgenären skriftligen påminner gäldenären/ åberopar fordringen hos kronofogden eller domstol. Jag vet för lite om omständigheterna kring fordringens uppkomst för att definitivt kunna avgöra om den är preskriberad eller inte. Av de angivna omständigheterna att döma skulle jag dock anta att fordringen är preskriberad och att kompanjonens krav på betalning därför inte är giltigt.

Skulle det vara så att han går till kronofogden och du därefter får ett betalningsföreläggande mot dig ska du skriftligen invända mot skulden och hävda preskription inom den förklaringstid som anges i föreläggandet. Se mer på kronofogdens hemsida.

Med vänlig hälsning

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81677)