Preskription av fordran

2018-09-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej jag renoverade köket våren 2014 och anlitade då rörmokare. När jobbet var klart så fick jag aldrig någon räkning av dom, så jag ringde dom flera gånger å påminde. Ringde till och med han som gjorde jobbet men det kom aldrig någon räkning. Nu 4 år och någon månad senare så fick jag en räkning av dom på ungefär 17500 kr, för det första så var det inte de priset jag fick av dom då för 4 år sedan.Med räkning så följde det med ett brev där det stod att dom beklagade den sena räkningen och dom skyllde på att en av ägare hade nyligen gått bort och dom har gått igenom alla hans gamla räkningar nu. Så det jag undra nu är om det finns någon gräns för hur gammal en räkning får vara och om jag måste betala?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel för preskription

Det här gäller en fordran de har på dig i form av konsument. Enligt 2§ Preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas efter 10 år, men rör det en konsument så är preskriptionstiden 3 år.

Preskriptionsavbrott

Enligt 5§ PreskL finns olika sätt att göra ett avbrott. Här är det framförallt 1 p. som blir aktuell i ditt fall, då du har tagit kontakt med rörmokaren själv och påmint om att ingen räkning har kommit. Inga av de andra möjligheterna till avbrott verkar vara aktuella i ditt fall. Enligt 6§ PreskL så börjar en ny preskriptionstid på tre år varje gång du tar kontakt med ägaren av skulden.

Slutsats

Frågan kring huruvida preskription har inträtt avgörs beroende på hur länge sedan det är du tog kontakt med skuldägaren kring räkningen. Är det längre än 3 år sedan du sist tog kontakt med denne har preskription inträtt, vilket innebär att du i enlighet med 8§ PreskL inte behöver betala. Skulle det vara kortare tid än så rekommenderar jag dig att ta kontakt med dem och bestrida summan på räkningen, då du självklart inte ska betala mer än ni kom överens om!

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (709)
2019-02-28 Otydlig information vid avtal i konsumentförhållanden
2019-02-25 Får butiker sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum?
2019-02-17 När tillämpas distansavtalslagen?
2019-02-13 Ska skuld räknas bort från köpesumman?

Alla besvarade frågor (66955)