Preskription av fordran.

Företaget gjorde sin beställning och fick fakturan 2015-06-02. På fakturan framgår inte att den ska säljas vidare. Kunden inväntar en kredit, därför betalades den inte på direkten inom 20 dagar. Ingen kredit når kunden. Inga påminnelser når kunden under denna tid. Kunden betalar hela beloppet, 2016-02-09 till leverantörens bankgironummer som står på fakturan.

Nu 20180604 inkommer till Tingsrätten att kunde skulle betalat till gäldenären. Hur länge kan en gäldenär avvakta innan skulden krävs in. Det är 2,4 år! vilken lagtext gäller?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I det du skrev tolkar jag att "Kunden" är en konsument och är gäldenär (skyldig pengar) till företaget som är borgenär (berättigad pengar).

Preskription.

När det gäller hur länge man kan göra en fordran gällande finns aktuell reglering i preskriptionslagen. Det finns 2 versioner av preskriptionstiden.

Den ena tiden löper om 10 år från dess att fordran/krediten uppstått eller 10 år från dess att gäldenären erkänt skulden på nytt till borgenären 2§ 1st preskriptionslagen. Vad som menas med att på nytt erkänna skulden är att detta är en åtgärd för att bryta preskriptionstiden. Om den exempelvis gått 8 år från dess att fordran uppkommit kan borgenären skicka ett brev eller annan påminnelse till gäldenären för att starta om tiden. Om gäldenären erkänner fordrans existens kommer 10-årstiden att börja om från den dag gäldenärens erkänt fordrans existens (5&6§ Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan även ske genom att man lämnar in en stämning till tingsrätten (7§ Preskriptionslagen).

Det kräver dock inte alltid att gäldenären erkänner fordran. Ibland händer det att gäldenären menar att ingen påminnelse mottagits av olika skäl. Detta kan vara att posten slarvat bort breven eller att de skickats till fel adress. Praxis menar att om borgenären skickat minst 2 rekommenderade brev till en adress som de i god tro tror att gäldenären bor på har fortfarande ett preskriptionsbrott skett.

Har dock tiden om 10 år löpt ut har fordran preskriberats och kan inte längre göras gällande (2§ Preskriptionslagen).

Preskription av konsuments fordran.

Om gäldenären är en konsument gäller exakt samma sak fast tiden är 3 år istället för 10 år (2§ 2st Preskriptionslagen).

Vänligen

Henrik BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”